Освен извънреден професионализъм ще Ви предложа истинско внимание и приятелско отношение. С радост ще се заема със задачата най-сетне да получите усмивката, за която мечтаете.

  Избирайки да работите с мен, избирате перфекционизма. Като любопитен и амбициозен човек, непрекъснато повишавам своята квалификация както в България, така и зад граница. Притежавам лиценз за работа с американската система алайнери Invisalign. 

avatar

 Д-р Айше Вехова

специалист в сферата на ортодонтията

  In addition to exceptional professionalism, I will provide you with care and friendly attitude. I will gladly start on the task of finally getting the smile of your dreams.

  By choosing to work with me, you are choosing precision. I am very inquisitive and aspiring person, who persistently improves qualifications in Bulgaria and abroad. I have also a license to work with the American system of aligners Invisalign.

avatar

 Dr. Ayshe Vehova

specialist in the field of orthodontics

Please enter the email address associated with your User account. Your username will be emailed to the email address on file.