Освен извънреден професионализъм ще Ви предложа истинско внимание и приятелско отношение. С радост ще се заема със задачата най-сетне да получите усмивката, за която мечтаете.

  Избирайки да работите с мен, избирате перфекционизма. Като любопитен и амбициозен човек, непрекъснато повишавам своята квалификация както в България, така и зад граница. Притежавам лиценз за работа с американската система алайнери Invisalign. 

avatar

 Д-р Айше Вехова

специалист в сферата на ортодонтията

  In addition to exceptional professionalism, I will provide you with care and friendly attitude. I will gladly start on the task of finally getting the smile of your dreams.

  By choosing to work with me, you are choosing precision. I am very inquisitive and aspiring person, who persistently improves qualifications in Bulgaria and abroad. I have also a license to work with the American system of aligners Invisalign.

avatar

 Dr. Ayshe Vehova

specialist in the field of orthodontics

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.