Лечебните варианти и апарати

step3 infoСлед прецизната диагностика на Вашето състояние ни предстои да обсъдим през какви стъпки ще премине лечението. Идва ред да поговорим какви са предимствата и недостатъците на различните апарати, подходящи за конкретния случай, и заедно да решим кой подход ще използваме, за да „сложим в ред“ усмивката Ви.